Mångfalden vi vill behålla – flora & fauna

En mångfald inom flora och fauna innebär att det finns olika sorters växtlighet och djur, det vill säga en form av biologisk mångfald. Det innebär också att de olika delarna inom flora och fauna spelar en viktig roll såväl för vår natur och miljö som för såväl människor som djur. I den här texten får du lära dig mer om mångfalden inom flora och fauna, och varför den är viktig.

Vad skulle hända om världens vargar utrotas? Eller om ett helt släkte av växtlighet utrotas? Det kan låta som att det inte skulle spela någon större roll, men faktum är att det skulle kunna ha många negativa konsekvenser för människor, djur och natur. Konsekvenserna kanske inte skulle märkas omedelbart, men däremot skulle de kunna bli mycket märkbara över tid, och speciellt om vi skulle fortsätta med det på samma sätt.

Fördelar med mångfalden

Det finns många olika fördelar med att bevara den biologiska mångfalden inom flora och fauna. Vissa är mer välkända än andra, och vissa kan upplevas som viktigare än andra. Varierad natur, flora och fauna påverkar exempelvis människor genom att det ger oss varierad kost och näring. Om en eller flera arter av djur eller växter utrotas riskerar flera andra också att utrotas som följd, vilket i längden kan påverka det vi människor får i oss.

Vi får inte heller glömma det estetiska motivet till att bevara en mångfald inom flora och fauna, även om det kan tyckas vara lite mindre viktigt än det ovanstående argumentet. Här fungerar Sveriges natur som ett bra exempel, då den är känd för att bjuda på stor variation både vad gäller växtlighet och djur. Hur skulle Sverige se ut utan denna vackra variation inom naturen? Förmodligen mycket gråare.

Hoten mot mångfalden

Vilka är då de största hoten mot mångfalden inom vår natur? Tyvärr finns det ganska många sådana. Hoten brukar delas in i ett par kategorier; habitatdegradering, föroreningar, invasiva främmande arter, överutnyttjande och ohållbar jakt eller fiske. Dessa aspekter är något som vi alla måste arbeta mot tillsammans för att på det sättet kunna bevara – och för den delen utveckla – den biologiska mångfalden och dess olika fördelar som finns.

Vissa av dessa kategorier kan låta lite krångliga, men egentligen är det ganska enkelt. Habitatdegradering innebär till exempel förstörelse av livsmiljön för bland annat djur. Om människor ändrar marken för mycket, till exempel genom skövling eller nya byggen, påverkas djurens livsmiljö – och ofta till det sämre. Invasiva främmande arter innebär de arter som introduceras av människan, och som på det sättet kan orsaka problem för en inhemsk biologisk mångfald.

Arbetet med mångfald

Hur gör vi för att bibehålla den biologiska mångfalden? Det finns mycket du som privatperson kan göra, till exempel dra ner på utsläpp, välja ekologiska produkter framför andra produkter, välja bort produkter som djurtestas och inte plocka fridlysta växter eller döda fridlysta och utrotningshotade djur. Det här är relativt små och enkla saker som de flesta av oss utan problem kan tänka på i vår vardag, utan att det påverkar oss så mycket.

Stora delar av arbetet med den biologiska mångfalden sker dock på en högre nivå. Naturbruksverket arbetar till exempel med detta. De skyddar värdefulla naturområden och bevakar vilka arter som kan tänkas vara eller riskera att bli fridlysta. De tar också fram åtgärder för redan fridlysta arter. De arbetar dessutom med en hållbar viltförvaltning och tar fram åtgärder mot invasiva främmande arter som finns idag. Detta är bara några exempel.

Konventionen om biologisk mångfald

Konventionen om biologisk mångfald arbetar också på ett internationellt plan med att bevara den biologiska mångfalden i världen. Detta är ett internationellt avtal där mål och förpliktelser har analyserats och tagits fram. Varje land ansvarar dock för att själva arbeta utifrån dessa förpliktelser, och på nationell nivå sköts det från landets styre (i Sverige riksdagen) och neråt till organisationer, företag och andra publika och privata aktörer som finns i landet.

Värna om naturen

Som texten har visat är biologisk mångfald och mångfald inom flora och fauna något som är viktigt, och även något som alla människor måste arbeta med att bevara. På en högre nivå styrs det av konventioner, länders styre och organisationer i de olika länderna, men det finns också mycket man som privatperson måste och bör göra. Det kan handla om utsläpp och vilka produkter vi köper med mera. Alla kan göra något!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*