Naturens positiva inverkan på välmående

Sedan barnsben har vi fått höra “ut och lek” eller “det finns inget dåligt väder…” och faktum är att dessa klassiska uttryck från generationer av mammor har mycket sanning i sig. Att vistas utomhus i grön och skön natur gör oss gott på många plan, oavsett ålder. Det är flera av kroppens källor som fylls på med viktig energi när vi omger oss av natur, skog och mark.

Forskning tyder på att människan mår bra av naturen på inte bara ett fysiskt plan utan även psykologiskt har skog, ängar, vatten och stränder en positiv inverkan på vårt mentala välmående. Idag bor majoriteten av den svenska befolkningen i tätbefolkade områden, men tack vare den fantastiska natur vi har i Sverige finns oändliga möjligheter att vistas i skog och natur. Våra barn har turen att växa upp i närheten av sjöar, bergsdyner, ängar och trollskogar.

Att andas naturluft

Det är svårt att hitta svar på vad exakt som gör att naturen har positiv inverkan på vårt välmående, men mycket visar på att de ämnen som finns i naturluften har med det att göra. Det finns exempelvis forskare som hävdar att skogsluft hjälper oss andas in en typ av bakterier som i sin tur stärker oss med ett skydd i kroppen vi annars aldrig skulle få tillgång till.

Vi får helt enkelt i oss en typ av unik mental samt fysisk näring genom att andas frisk naturluft. Via skogsluften får vi även essentiella oljor som kan skydda oss mot mikroorganismer som är skadliga för kroppen rent generellt. Det här med att andas har så klart även en roll inom meditationens värld och att meditera genom att andas ren och näringsrik naturluft sägs vara en mycket gynnsam metod för vårt välmående.

Avkopplande i vardagsstressen

Svenskar tränar mer än någonsin och äter sundare än någonsin, men det bör nämnas att vi även stressar mer än någonsin. Att komma ner i varv är inte längre en självklarhet när helgen kommer. Tvärtom finns nu även krav utanför arbetstiderna och detta skapar lätt en obalans i vårt mentala välbefinnande. Naturen har en positiv inverkan på människans stressnivå och faktum är att små doser naturvistelse räcker för att skapa harmoni och lugn i kroppen.

Forskare menar att kroppen automatiskt slappnar av när vi befinner oss i naturliga miljöer och att detta beror på att vi ursprungligen utvecklades i denna typ av omgivning. Vidare hävdar de att människans sinnen därför skulle ha lättare att ta till sig information om naturnära inslag så som sjöar och träd än trafik och stadskomplex. Huruvida forskarna har rätt eller inte finns ett positivt samband mellan naturvistelser och mentalt samt fysiskt välmående.

Samspelet människa – natur

Det talas ibland om sociala värden även när det kommer till skog och natur, vilka i dessa sammanhang formas av våra upplevelser. Med andra ord innebär detta att naturen gör oss gott och att vi, trots det faktum att många hävdar sig vara stadsmänniskor, har behov av att ha naturen nära oss. Ta barn till exempel; en liten skogsdunge precis utanför husknuten kan innebära oändliga äventyr och minnen för livet.

Vistelse och upplevelse i natur bidrar i allra högsta grad till barns utveckling på så väl det fysiska planet som det mer intellektuella. Barn som leker i naturen får möjligheten att lära känna sin kropp genom att lära sig ta sig fram, klättra och hoppa på olika typer av mark och i olika terräng. Naturen är en aldrig sinande källa till intryck. Det gör det hela otroligt spännande – här finns alltid rum för fantasi och frågeställningar.

Naturens värde i undervisningen

I den svenska skolan ägnas en hel del tid åt att tala om och diskutera naturen utifrån olika frågeställningar. Det är ett bra sätt för barn och ungdomar att omedvetet låta naturen bli en positiv del av tillvaron och att redan i tidig ålder få dem att respektera Moder Jord. Miljö- och klimatfrågor är mer aktuella än någonsin och dessa är otroligt viktiga att introducera tidigt inom skolvärlden i samband med naturnära undervisning.

Naturen som livsstil

Att låta skog och natur bli en del av oss innebär att vi tar oss själva tid till att vistas i denna typ av omgivning. Det handlar egentligen inte om mängden timmar vi spenderar i skogen eller på vattnet. Det hela grundar sig mer i att försöka hitta en balans i livet där naturen får möjligheten att vara ett inslag som gör oss gott på både det fysiska och mentala planet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*