Svensk natur

Naturen är en viktig del av vår miljö, och den ser olika ut i olika delar av världen. Det beror givetvis på att vi lever i olika klimat, där olika växtligheter lämpar sig olika bra. Den svenska naturen uppskattas av många och stora delar av vårt land är täckt av skog och växtlighet. Men vad är egentligen utmärkande för den svenska naturen? Det kan du läsa mer om i den här texten.

Många som pratar om svensk natur nämner grönska och skog. Många påpekar också den svenska naturens variation. Beroende på om du befinner dig längst upp i norr eller längst ner i söder kan du uppleva helt olika sorters natur, flora och fauna – från långa sandstränder och stora åkrar till snötäckta landskap och midnattssol. Det här är en av alla fantastiska saker som kan nämnas med den svenska naturen.

Karaktäristiska drag inom svensk natur

Trots att naturen i Sverige bjuder på stor variation finns det några utmärkande drag som ofta omnämns när man pratar om den. Några sådana exempel är skog, och främst då löv- och barrskog. Vi har också många insjöar av sötvattenstyp, stora öppna landskap i form av åkrar och stora fjällandskap. Delar av havet (på östsidan) består dessutom av bräckt vatten. Givetvis finns det även andra naturtyper att nämna men dessa är några karaktäristiska drag.

Förutom dessa naturtyper är Sverige känt för sina bär och sin svamp. Under sensommaren och den tidiga hösten går här att hitta olika sorters svamp, inte minst kantareller. Under sommaren och sensommaren finns här även smultron, hjortron och blåbär med mera som växer vilt och som alla får gå ut och plocka. Det här är populära karaktäristiska drag som personer som åker till Sverige för att upptäcka vår natur uppskattar.

Allemansrätten i Sverige

En annan sak som Sverige både är känt för och som är mycket omtyckt är vår allemansrätt. Kortfattat innebär det att alla har tillgång till vår natur och att kunna uppleva den på ett fritt sätt, något som inte är lika självklart i andra delar av världen. Du kan till exempel promenera och vandra i skogarna, paddla i sjöarna och plocka bär och svamp i skogen utan att be om lov.

Allemansrätten innebär också att vi alla har en skyldighet att nyttja naturen på ett bra sätt, både vad gäller hänsyn till djur och växtlighet men även vad gäller hänsyn till exempelvis markägare. Du kan till exempel inte slå upp tält under längre perioder var som helst och inte heller plocka eller gräva upp fridlysta växter. Givetvis ska du inte heller skräpa ner i naturen utan att plocka upp efter dig.

Hur vet jag vad jag får göra?

Det kanske inte alltid är helt enkelt att veta vad du får göra och inte får göra i den svenska naturen. Tack vare allemansrätten är det mesta tillåtet och med lite sunt förnuft kommer du långt. Det kan ändå vara bra att läsa på lite om lagar och regler om du känner dig osäker på vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet att göra i naturen.

Några exempel på vad som inte är tillåtet är följande: du får inte sätta upp skyltar för att begränsa allemansrätten hur du vill. Detta måste du få tillåtelse från kommunen om du vill göra. Du får inte heller jaga var eller hur du vill. Det finns fridlysta arter både vad gäller djur och växtlighet, så som nattviol och på vissa ställen gullviva och blåsippa. Kolla upp om du får plocka dem där du befinner dig.

Naturskyddsföreningen

I Sverige finns något som heter Naturskyddsföreningen. Denna förening finns för att skydda och bevara svensk natur. Prioriterade områden är till exempel jordbruk, miljögifter, skog och hav. Naturskyddsföreningen har också en egen miljömärkning som du kan hitta på olika produkter. Genom att köpa dem vet du att du gör ett bra val för naturen och kan med andra ord köpa dem utan att få dåligt samvete. Håll utkik efter logotypen på förpackningar.

Ta vara på miljön

Sverige har en vacker miljö och i stora drag tar vi bra hand om den men man kan alltid göra mer. Tycker du att det är viktigt att vi bibehåller vår varierade och vackra miljö, att fridlysta arter får fortsätta växa, leva och frodas och att vi minskar miljögifterna? Då finns det mycket du kan göra, såsom att till exempel välja cykeln istället för bilen och inte missbruka lagar och regler om allemansrätten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*