Tekniken: hjälper eller stjälper den miljön?

Idag är miljöfrågor ett viktigt ämne. Det är människan som har förstört miljön och det har i flera år sagts att förändringar måste göras för att vi ska kunna behålla vår planet. Teknikens framfart och utveckling de senaste årtiondena är det många som fascineras av. Vad hade vi exempelvis gjort utan internet, datorer och elektroniska prylar samt bilar och andra transportmedel? Dock frågar man sig huruvida tekniken är bra för miljön eller inte.

Många tekniska uppfinningar har varit riktigt positiva utifrån en miljöaspekt. Dock har man i grund och botten varit tvungna att finna nya mer miljösmarta lösningar på grund av att tidigare metoder ej varit hållbara eller positiva för miljön och djurlivet. Exempelvis har vi haft stora tekniska framsteg när det gäller att framta ett komplement till fossila bränslen som inte är en förnyelsebar energi, vilket de allra flesta vet ej är fördelaktiga för miljön.

E-handel och internet

Tack vare den tekniska utvecklingen kan vi idag sitta hemma i vår bostad och beställa hem kläder, skor, möbler och även mat. Vi behöver alltså inte exempelvis ta bilen till en mataffär för att handla, så det borde ju vara miljövänligt? Faktum är att e-handel och köp via nätet har en större påverkan än vad man kan tro. Detta beror mycket på vilka antaganden som görs, e-handel är såväl bra som dåligt för miljön.

Trots att du som konsument är övertygad om att du bidrar positivt till miljön genom att välja att skippa att ta bilen när du ska till affären så är det många bakomliggande faktorer som spelar in. E-handel kan nödvändigtvis vara positivt och en ökad sådan kan också innebära att fler regler och lagar gällande miljön kommer att uppkomma i samband med tillverkning med mera av produkter i syfte för e-handel.

Negativt

Den tekniska och industriella revolutionen hade från början en stark negativ påverkan på miljön. Detta på grund av att skog och natur skövlades bort för att ge utrymme till fabriker. Från början var fabrikerna fyllda med personella resurser men allteftersom ersattes dessa med teknik och robotar. Utöver detta så är det framförallt fabriker som i samband med tillverkning av olika produkter släpper ut ofantligt stora mängder giftiga ämnen i luften.

I och med att människor numera har ökat sina inköp via e-handel innebär det även att efterfrågan blir större och fabriker väljer att öka sin produktion. Det i sin tur leder till ökade utsläpp i miljön som såklart har en mycket negativ inverkan. Även om det finns ett flertal lagar och regler i syfte att värna om miljön så är vi långt ifrån de mål som är uppsatta.

Teknik som är positivt för miljön

Miljöteknik, alltså den teknik som syftar till att gynna och vara bra för miljön, har också kommit långt. Miljöteknik innefattar allt från utvecklingen av miljövänlig energi, såsom vind-, vatten- och solkraft, till miljösmarta bilar på el. Men också mer miljövänliga kemikalier i exempelvis industriprocesser samt vattenreningsverk. Idag är det många organisationer samt företag som bidrar på ett eller annat sätt till att förbättra miljön och minska de farliga utsläppen.

Något som är positivt med internetfenomenet är att vi i dagens samhälle läser det mesta via nätet. Produktionen av exempelvis papperstidningar, nyhetsblad och marknadsföring på papper har minskat just eftersom internet är ett mycket bra verktyg för detta. Som dessutom inte har en lika negativ effekt på miljö och natur. Vi behåller inte bara träden, utan även tillverkningsprocessen av papper kan undvikas. Många tror att papperstidningar så småningom kommer dö ut helt!

I framtiden

Hur det kommer se ut i framtiden när det gäller teknikens påverkan på miljön är såklart fortfarande oklart. Man hoppas att vi ska kunna framta och utveckla ny teknik som kommer vara suverän för såväl människan son miljön. Just nu är det oftast antingen eller, att en teknik underlättar för människan men på något vis är negativ för samhälle och miljö. Framförallt hoppas man på att få mer miljövänliga tillverkningsprocesser då dessa är de största bovarna.

Sammanfattning

Miljöperspektivet är något som satts i fokus de senaste åren. Många ställer sig förstås frågan om teknikens utveckling är bra eller rentav dålig för miljön – åsikterna är delade. Den absolut främsta utvecklingen inom miljöteknik är miljövänlig energi, såsom solenergi, vindkraft och vattenkraft. Detta är dessutom något som vi i Sverige har kommit långt med. Hur det kommer se ut i framtiden när det gäller teknik och miljö återstår att se!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*