Världens värsta miljöbovar

Idag står mänskligheten inför stora problem när det kommer till miljön. Vår jord och den värld vi känner till är hotad och om inget görs så kan det få ödesdigra konsekvenser. Klimatförändringarna blir alltmer märkbara, polarisarna smälter och krymper mer för varje år – det ser helt enkelt inte bra ut. För att komma till rätta med de problem som vi står inför gäller det att alla bidrar och drar sitt strå till stacken.

Om vi alla hjälps åt och arbetar tillsammans, och mot samma mål så finns det stora chanser att den negativa utvecklingen kan vändas och läget förbättras. Tyvärr så är det inte alla som tar dessa problem på allvar. Vissa ledare och nationer blundar för problemen och förnekar att problemet finns. De arbetar inte alls för att förbättra miljö och minska de avtryck som de lämnar efter sig. Tvärtom är många av dem riktiga miljöbovar.

Vem står för de största utsläppen?

Så vilka är det då som står för de värsta utsläppen? Är det de rika och stora nationerna eller de lite mindre eller fattiga? Det finns egentligen inget enhetligt svar på den frågan, utan det varierar lite från land till land. En aktuell undersökning visar att Kina och USA står för några av de största utsläppen medan de nordiska länderna i allmänhet sköter sig mycket bra och hamnar högt upp på listor över miljövänliga länder.

På ett personligt plan kan man dock säga att det generellt är de riktigt rika människorna som är de största miljöbovarna. Undersökningar har visat att 10 % av de rikaste personerna står för hälften av alla världens koldioxidutsläpp. En häpnadsväckande siffra. Tyvärr är det också så att det är de allra fattigaste som drabbas värst av dessa utsläpp som får konsekvenser i form av föroreningar, extrem torka eller förödande översvämningar.

Greenpeace lista över miljöbovar

Miljöorganisationen Greenpeace brukar kontinuerligt analysera marknaden och rapportera om de personer och organisationer som påverkar miljön negativt. De publicerar sedan listor över dessa miljöskurkar. När det gäller enskilda personer så brukar, föga överraskande, VD:ar från de allra största oljebolagen hamna högt upp på listan. I många fall arbetar de inte bara för företag som står för stora utsläpp men motarbetar också aktivt Kyoto-avtalet och EU:s förslag om olika klimatmål.

På senare tid har organisationen också pekat ut streamingtjänsterna Netflix och Amazon i detta sammanhang. Företagen står för en betydande del av all trafik på nätet och kräver därmed också en hel del energi för att kunna fungera. Tyvärr kommer denna energi inte från förnybara energikällor. Företagen har istället byggt upp sina verksamheter med hjälp av fossila bränslen som energikällor. Deras snabba tillväxt har bland annat ökat efterfrågan på kol och andra fossila bränslen.

Sveriges miljöpåverkan

Sverige hamnar ofta ganska långt ner på listor över miljöpåverkan och utsläpp. Vi har kommit relativt långt inom denna sektor och på flera sätt är vi faktiskt världsledande. Kunskapen om miljöpåverkan, klimatförändringar och växthuseffekten är relativt hög bland befolkningen, speciellt i jämförelse med många andra länder. Det finns tyvärr många nationer som ligger långt efter när det gäller information och bildning när det kommer till miljön. Det är något som måste förändras.

I Sverige har vi en infrastruktur som gör det lättare för våra invånare att leva miljövänligt. Så enkla saker som att vi har ett etablerat system för pantning av burkar och PET-flaskor eller att kommuner tillhandahåller riktigt bra stationer för återvinning av avfall gör stor skillnad. Det som främst har bidragit till att Sverige sänkt sina utsläpp så mycket under de senaste åren är dock att allt fler väljer förnybara energikällor istället för fossila bränslen.

Industrier som förorenar

Vissa branscher har större påverkan på vår miljö än andra. Det är såklart självklart att en fabrik som tillverkar olika produkter kommer att ha större utsläpp än till exempel en bank. Alla bör dock göra sitt för att minska de egna utsläppen så mycket som möjligt. Några av de industrier som står för allra störst utsläpp inkluderar bland annat flygindustrin, olje- och gruvbolag, stål- och skogsindustrin och stora läkemedelsföretag.

Vi måste hjälpas åt för att uppnå en förändring

Kampen för en bättre miljö och en framtid för vår jord är långt ifrån förlorad. Men för att vi ska lyckas vända de negativa trenderna så gäller det som sagt att vi agerar – och att vi agerar nu. Det finns inte tid att vänta, vi måste alla genast börja tänka och agera annorlunda i vårt vardagliga liv om vi ska lyckas. Varje liten miljövänlig handling bidrar till det totala resultatet – vi kan alla göra något!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*